Basismechanica

Basismechanica is een studierichting die sterk praktisch is gericht. Door de doorgedreven praktische vorming worden de leerlingen opgeleid tot bekwame vakmensen.

Deze studierichting is mechanisch polyvalent gericht. Ze bereidt voor op alle nijverheidsrichtingen mechanica in de derde graad BSO.

Je leert de beginselen van mechanica, metaalbewerking (zowel verspanend als niet-verspanend) en elektriciteit. Er wordt een inzicht gegeven in eenvoudige elektrische installaties waarmee je vaak te maken krijgt in het latere beroepsleven.

Technisch tekenen is voornamelijk bedoeld voor het lezen en begrijpen van tekeningen, normen en symbolen.

Tijdens de praktijklessen leer je werken met diverse soorten gereedschappen, controlemiddelen en machines.