Economie

Economie is een studierichting voor leerlingen met een grote belangstelling voor het economisch gebeuren. In deze richting verwachten we leerlingen uit het tweede jaar Moderne wetenschappen en Latijn.

Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouding met zijn inkomsten en uitgaven ken je zeker al: het gezin.

In ons land zijn er verschillende soorten huishoudingen: gezinnen, bedrijven, overheid. Deze verschillende huishoudingen van een land, de verhoudingen tussen verschillende landen: alles grijpt in elkaar. Heel het economische gebeuren kan samengevat worden in één kringloop. Vanuit deze economische kringloop vertrekt de studie van de economie. Daarna wordt dieper ingegaan op de gedragingen van de consumenten (=verbruikers) en producenten (=voortbrengers van goederen).

Het lessenpakket van Economie optie wiskunde omvat 5 uur wiskunde: dit veronderstelt dat je naast je keuze voor economie ook interesse hebt voor wiskunde. De studie van 5 uur wiskunde veronderstelt een grote inzet en werkkracht. Onderschat ook het werktempo niet. Je zal immers op korte tijd veel nieuwe leerstof moeten kunnen verwerken: een wiskundige aanleg is daarom noodzakelijk. De studie van wiskunde biedt je een vorming in het logisch denken, die je zeker zal kunnen gebruiken in het pakket economie.

Naast deze economische en wiskundige component krijg je ook de algemene vorming van de andere studierichtingen: o.a. de basiskennis van Nederlands (4u.), Frans (4u.) en Engels (3u.).

Het lessenpakket van Economie omvat 4 uur wiskunde. Wij volgen hier het leerplan van 4 uur wiskunde. Het uur uit het complementair gedeelte vullen we in met Nederlands. Hier verwachten we leerlingen die naast economie vooral ook talen als hoofdschotel willen geserveerd krijgen.