Elektrische installaties

‘Electrische installaties’ is een praktisch vormend studierichting naar  een beroepskwalificatie.

Wat leert men in deze studierichting?

In de studierichting Elektrische installaties van de 3de graad bso verwerven de leerlingen de competenties om, als beginnend elektrotechnisch installateur:

  • onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;
  • Installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming, verlichting;
  • communicatie- en domotica oplossingen

te realiseren.

Hoe verloopt het leerproces?

De leerlingen steunen hierbij op de competenties van een beginnend residentieel elektrotechnisch installateur, verworven in de studierichting Elektrische installaties van de 2de graad bso.

Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Via de stages maakt de leerling kennis met de cultuur van een installatiebedrijf of met een bedrijf(stak) die instaat voor het elektrisch onderhoud.

Wat na deze studierichting?

Na de 3de graad kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via de specialisatie bso Industriële elektriciteit. De toegang tot andere specialisatiejaren binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit is eveneens mogelijk, maar minder relevant.

Mogelijkheden op de arbeidsmarkt

  • Residentieel elektrotechnisch installateur;
  • Industrieel elektrotechnisch installateur;
  • Tertiair elektrotechnisch installateur;
  • Bordenbouwer;