Fotolassen

‘Fotolassen’ is een praktisch vormend studierichting naar een beroepskwalificatie.

Wat leert men in deze studierichting?

De leerling leert:

  • de technologie nodig om gekwalificeerde laswerken uit te voeren door het onderzoek van de gelegde las in een lab;
  • de theorie omtrent de lasmetallurgie en verwerft de kennis over het lassen van aluminium;
  • het uitvoeren van lasconstructies en lassen volgens opgelegde criteria.

Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Hij leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leert hij gebruik te maken van professionele software.

De leerling leert de realiteit van een lasbedrijf kennen.

De leerling leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Hoe verloopt het leerproces?

De leerling zal, via een concreet-praktisch leerproces, de realiteit van het beroep van gekwalificeerd lasser aanleren.

Bij zijn realisaties houdt hij rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.

Via de stages maakt de leerling kennis met de cultuur van een lasbedrijf.

Wat na deze studierichting?

De leerling verwerft in de specialisatie Fotolassen het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van gekwalificeerd lasser te kunnen uitoefenen via één of meerdere lascertificaten. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservicetraining in een lasbedrijf,

aan de hand van technische informatie, werkzaamheden kan uitvoeren aan hoogwaardige lasconstructies.

Verder kan hij zich vervolmaken via talrijke (bedrijfs-) vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten.