Handel

Handel is een studierichting voor leerlingen die de algemene basisvakken op een praktische en concrete wijze willen verwerken en die een grote belangstelling hebben voor het economisch gebeuren en de informatica. In deze studierichting verwachten we leerlingen uit Moderne wetenschappen en Handel.

‘Handel’ behoort tot hetzelfde belangstellingsveld als Economie. Het is belangrijk dat je al bij de start van de tweede graad deze studierichting instapt. In de tweede graad Handel krijg je immers de basisvorming voor bedrijfsgerichte vakken, toegepaste economie, informatica en moderne talen.

Naast 6 uur bedrijfseconomie, waarin je een klare kijk krijgt op de elementaire bedrijfsadministratie van een handelsonderneming, is er ook een pakket voorzien van 4 uur informatica. Het vak wiskunde (4u./5u.) mag je niet afschrikken: het brengt je vooral een voldoende basisrekenvaardigheid bij, die je ook ten goede zal komen in de lessen bedrijfseconomie. De moeilijkheidsgraad van deze 4/5 uur wiskunde is dan ook totaal anders dan de wiskunde aangeboden in de studierichtingen van het ASO. Het begrijpen en inoefenen van rekenvaardigheden krijgen immers meer aandacht dan het abstract wiskundig denken. In Handel wordt de leerstof geleidelijker en minder theoretisch aangebracht.

De opleiding in ‘Handel’ is zeer toekomstgericht! Je leert soepel inspelen op een snel evoluerend economisch gebeuren: o.a. door de informatica en een eigentijdse verwerking van de boekhouding.

Daardoor vergroot je kans op slagen in de derde graad ‘Handel' en in het Hoger Onderwijs. Je kan ook overstappen naar Secretariaat-Talen of Kantoor in de derde graad.