Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een studierichting voor leerlingen met een grote interesse voor mens en maatschappij. Ook kunst en andere culturele uitingen kunnen hen boeien. In deze richting verwachten we leerlingen uit het tweede jaar Moderne wetenschappen en Latijn.

Humane wetenschappen omvat naast de vakken van de basisvorming (als in andere ASO-richtingen) twee belangrijke componenten in het fundamenteel gedeelte: Gedrags- en Cultuurwetenschappen.

In het vak Gedragswetenschappen (3 uur) ga je na hoe de mens zich gedraagt, op welke wijze een samenleving functioneert en hoe mens en maatschappij zich tot elkaar verhouden. Je maakt er kennis met modellen en begrippen uit de psychologie, de sociologie en de antropologie.

In het vak Cultuurwetenschappen (2 uur) leer je hoe o.a. economie, recht, media en kunst onderdelen zijn van de beschaving. Je bestudeert verschillende cultuurverschijnselen en krijgt zo een kijk op hoe ze samenhangen met de samenleving waarin ze zich voordoen.

Ben je benieuwd naar de manier waarop belangrijke wetenschappers de mens en de samenleving bestudeerden of hoe ze erover dachten, wil je graag zelf eens een onderzoek uitvoeren, dan is deze studierichting wel iets voor jou. Aandachtig waarnemen, het correcte gebruik van een aantal begrippen en beschrijven zijn hier van groot belang. Heel wat van de vaardigheden die je zal leren, hebben dan ook hiermee te maken.