In de kijker

start schooljaar 2017-2018

Binnenkort start het nieuwe schooljaar. Om te kunnen zorgen voor een vlotte start willen wij u graag nog wat nuttige informatie geven. Gelieve deze tekst ook goed te laten lezen door uw zoon/dochter.

Een volledig en wettelijk reglement zal u bij het begin van het schooljaar ter ondertekening aangeboden worden. 

1.  Dagorde eerste dag

De leerlingen van het eerste jaar worden verwacht op vrijdag 1 september a.s.

Bericht eetfestijn website en Smartschool

Beste ouders, beste leerlingen

Misschien vroeg u zich al af of er dit jaar een eetfestijn doorgaat voor SJABI secundair. Mocht dat zo zijn, dan had u er vast al iets van gehoord. Dit jaar houden we echter geen eetfestijn. Dat komt omdat de polyvalente zaal van CC de Kollebloem afgebroken is en we geen andere geschikte zaal vonden.

Uiteraard ging elke campus op zoek naar een alternatief, want met de opbrengst van ons eetfestijn kon onze school heel wat didactisch materiaal aankopen. Daar profiteren zowel onze leraren als onze leerlingen van.

schaalvergroting VZW

Beste ouders

Vanaf 1 januari 2016 hebben 6 schoolbesturen uit de regio Puurs en Sint-Amands een overeenkomst aangegaan om samen één vzw te vormen, namelijk vzw Sint-Jan Berchmansinstituut. Op deze manier willen wij onze krachten bundelen om onze professionaliteit in alle geledingen te versterken.

Wij willen samen met ongeveer 450 onderwijsmensen en 4000 leerlingen het onderwijs verder uitbouwen.