Industriële onderhoudstechnieken

‘Industriële onderhoudstechnieken’ is een beroepskwalificatie met klemtonen op technische processen, technologie en realisatietechnieken.

Wat leert men in deze studierichting?

De leerling leert de voorbereiding, uitvoering en eventuele bijsturing van een  industriëel onderhoudsproces, zowel op elektrisch als mechanisch gebied.

Curatief, preventief of periodiek onderhoud zijn steeds weerkerende begrippen bij het onderhouden van technische installaties.

Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Hij leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leert hij gebruik te maken van professionele software.

De leerling leert de realiteit van de werkplek kennen.

Hoe verloopt het leerproces?

De leerling wordt opgeleid via praktische realisaties, realiteitsgebonden situaties (stage) tot een beginnende onderhoudstechnicus in een industriële omgeving.

Wat na deze studierichting?

De leerling kan tewerkgesteld worden als gespecialiseerd onderhoudstechnicus. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en – na een korte in servicetraining in het bedrijf of aanverwante, – aan de hand van technische informatie onderhoudswerkzaamheden kan voorbereiden, begeleiden, uitvoeren en evalueren.

De leerling zal voldoende competenties verwerven om zich te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen.