Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen is een studierichting voor leerlingen die interesse hebben voor technische vakken en kiezen voor een opleiding waar zowel toegepaste wetenschappen, engineering en wiskunde belangrijk zijn. In deze studierichting verwachten we leerlingen uit STEM-wetenschappen, Mechanica-Elektriciteit en Moderne wetenschappen.

Leerlingen leren om

  • technologische en wetenschappelijke fenomenen te bestuderen en wiskundig te duiden;
  • kenmerken van technologische en wetenschappelijke fenomenen te analyseren;
  • de impact van technologische en wetenschappelijke fenomenen op productrealisaties te duiden;
  • te handelen vanuit een onderzoekende, probleemoplossende en teamgerichte aanpak.

Het is de bedoeling om zeker verder te studeren. Deze richting is een prima voorbereiding voor leerlingen die zowel een academische als professionele bachelor willen behalen. De keuze in de richtingen van Ingenieurswetenschappen en Industriële wetenschappen liggen het meest voor de hand.

Opgelet: binnen deze richting gaan wij in de meeste lessen aan de slag met een laptop. Wij vragen dan ook dat elke leerling die zich inschrijft in deze richting zelf een laptop aanschaft. Anderzijds engageren wij ons ertoe om andere uitgaven (atlas, rekentoestel, handboeken,..) zoveel mogelijk te beperken en hierdoor de kosten voor u als ouder te drukken. Bij inschrijving adviseren wij u graag bij de aankoop van een toestel en de minimum vereisten.