Kantoor

Na deze richting kan er in de derde graad gekozen worden voor zowel de richting Kantoor als voor de richting Verkoop.

In de huidige  lessentabel werd gekozen voor een geïntegreerde aanpak. In het studierichtingsvak ‘Office en Retail’ wordt competentiegericht gewerkt.

De leerlingen leren onder begeleiding goederen verkopen en service verlenen aan klanten, maar ook goederen in ontvangst nemen en verwerken.

Daarnaast leren zijn ook ondersteunende secretariële en boekhoudkundige taken uitvoeren. Ook dat blijft in de tweede graad sterk begeleid.

De ICT-vaardigheden worden geïntegreerd in de vak aangeboden met ruime aandacht voor klaviervaardigheid.

Naast dit studierichtingsvak zijn ook de talen van groot belang. Er wordt vooral praktisch gewerkt in een zakelijk-commerciële context, zowel in het Nederlands als in het Frans en in het Engels.

Tot slot zijn er nog een aantal uren die tot de algemene vorming behoren: godsdienst,  lichamelijke opvoeding en mavo.

In de studierichting Kantoor verwachten wij leerlingen die interesse hebben in administratief werk of in de verkoop. Zij moeten zin hebben voor orde en nauwkeurigheid. Een zekere vaardigheid met rekentechnieken is eveneens aangewezen.

Goederen in ontvangst nemen, opslaan, verwerken en verkoopklaar maken, artikelen voor de verkoop presenteren, klanten onthalen en informeren, telefoneren, een verkoopsgesprek voeren, artikelen inpakken, presentaties maken, de post verwerken, documenten verwerken in een professioneel boekhoudpakket, structureren en opmaken, facturen opmaken en administratief verwerken, een vergadering voorbereiden, enz. zijn taken waarop deze studierichting voorbereidt.