Latijn

Latijn is een studierichting voor leerlingen die een klassieke taal (Latijn) wensen te combineren met een pakket van 5 uur wiskunde. In deze richting verwachten we leerlingen uit het tweede jaar Latijn.

In Latijn optie talen komen naast de klassieke taal vooral de moderne talen extra aan bod. Hier krijg je een pakket van 4 uur wiskunde. In deze richting verwachten we leerlingen uit het tweede jaar Latijn.

Kies je voor Latijn, dan kies je voor een pakket van 5 uur Latijn.

Je bestudeert het Latijn niet om het te kunnen spreken, maar omdat de eigen structuur van die taal je verplicht zeer nauwgezet te ontleden en vlekkeloos te redeneren bij het samenbrengen van gegevens. Je leert kritisch te staan tegenover uitspraken en uitgebalanceerd denken.

Omgaan met Latijnse teksten betekent dus een goede training voor het verstand. Je weet ook wel dat het Latijn voor een ruim deel aan de basis ligt van vele moderne talen: het Frans, het Italiaans, het Spaans en het Engels. Bij de studie van die talen biedt de kennis van het Latijn een niet onaardig voordeel. Ten slotte leer je Latijn om de oude Latijnse schrijvers in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Daardoor treed je op een bijzondere wijze in contact met de Romeinse cultuur die in ruime mate de onze heeft bepaald.

Je taalvaardigheid en je belangstelling voor talen, in het bijzonder voor de Latijnse taal en haar structuur, zijn van groot belang bij je keuze. Ook je interesse voor de wereld van de Romeinen is van doorslaggevende betekenis.