Leren - leren

Gaandeweg moet je je eigen leerproces zelf kunnen sturen, zodat je uiteindelijk klaar bent om verder te studeren in het hoger onderwijs of om in het beroepsleven te stappen.

In de eerste graad leerde je leren in een apart vak: leersleutels. In de bovenbouw bouwen we hierop uiteraard verder, maar dat gebeurt niet meer in een apart vak. Vanaf nu brengen vakleerkrachten je “de kneepjes van het vak” bij. Zo leer je de leerstof te schematiseren, bronnen te gebruiken, informatie te zoeken, informatie kritisch te bekijken op betrouwbaarheid, verschillende onderzoeksmethodes te gebruiken, schriftelijk te rapporteren en mondeling te presenteren. Bovendien zal je leren hoe je met anderen kunt samenwerken.

Om je bij het leren alle kansen te geven, zorgen wij voor een krachtige leeromgeving. Dat betekent concreet: een omgeving die leerlingen uitdaagt en hen op het puntje van hun stoel krijgt. In dat soort situaties leert een mens het meest. Dit realiseren we enerzijds buiten de school met gepaste en boeiende extra-murosactiviteiten. Maar ook binnen de school proberen we de leerlingen op allerlei manieren uit te dagen:

een krachtige leeromgeving:

  • Actuele didactische middelen
  • Interactieve borden
  • Open leercentrum
  • Multimedialokalen
  • Moderne computerklassen
  • Goed uitgeruste vaklokalen
  • Aangepaste praktijklokalen
  • Virtueel kantoor
  • Leerwinkel
  • Labo’s voor biologie, chemie en fysica

Wij willen onze jongeren leren om zich kritisch op te stellen tegenover al wat op hen afkomt. Wij willen hen vaardig maken om te blijven zoeken naar waardevolle criteria om het nieuwe te bevragen. Wij willen hen dus leren om levenslang te leren.