Office & Logistiek

In de richting Office & logistiek verwachten we leerlingen die een ruime interesse hebben voor het beroep van administratief medewerker en/of logistiek medewerker. Je moet met een zekere gedrevenheid ICT-vaardigheden onder de knie willen krijgen.

Ook voor de talen moet je aanleg en interesse hebben, want je zal je verder moeten bekwamen in het zakelijk gebruik van het Nederlands, Frans en het Engels om zo te komen tot een vlotte beheersing ervan. Ordelijk en nauwkeurig werken zijn in deze richting belangrijke basisattitudes.

Naast de algemene vakken  krijg je het vak Office en het vak Logistiek. In het vak Office (zie onderverdeling) leer je op een praktische manier werken in de kantoorklas en in het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker.

 • Zelfstandig ondersteunende secretariële taken uitvoeren zoals:
  • onthaal;
  • het bijhouden van een elektronische agenda;
  • ondersteuning bieden voor interne vergaderingen in de onderneming en voor externe evenementen;
  • documenten opmaken;
  • presentaties maken;
  • cijfergegevens verwerken met een rekenblad;
  • gegevensbanken aanmaken en gebruiken.
 • Zelfstandig ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren zoals:
  • Het verwerken van commerciële en financiële documenten met een professioneel boekhoudpakket.

In de keuzemodule logistiek leer je in het vaklokaal Logistiek en in het stagebedrijf op een gerichte wijze:

 • Zelfstandig goederen te ontvangen en op te slaan in een magazijn, je leert hierbij ook een heftruck te bedienen;
 • Zelfstandig goederen verzendklaar maken in een magazijn;
 • Zelfstandig de ontvangen en verzonden goederen registreren in de voorraadadministratie. Je maakt hierbij gebruik van een ver doorgedreven ICT-kennis.

Na de derde graad Kantoor behaal je een getuigschrift van de derde graad bso. Je kan gaan werken als administratief medewerker, logistiek medewerker of verkoopmedewerker in een kleine of middelgrote onderneming. Na het zesde jaar kunnen de leerlingen nog een zevende specialisatiejaar BSO volgen en zo een diploma Secundair Onderwijs behalen. Dit diploma vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Het verschaft eveneens toegang tot het hoger onderwijs.

De geïntegreerde proef

Zowel in het 6de jaar Office als in het 7de specialisatiejaar maken de leerlingen een geïntegreerde proef die draait rond de stage en taken omvat voor verschillende vakken. Dit is een project waaraan ze een heel schooljaar werken en waarbij ze de opgedane kennis op een praktische en realistische manier moeten gebruiken. In Kantoor draait de GIP rond de stage en het stagebedrijf. Het geheel levert een rapport of eindwerk op dat bij het eindexamen aan een jury mondeling moet worden voorgesteld en toegelicht. In deze jury zetelen de vakleerkrachten, de directeur of de coördinator en een extern jurylid uit het bedrijfsleven.