Scholengemeenschap

Onze school maakt - samen met OLVI Boom en OLVP Bornem - deel uit van de Katholieke Scholengemeenschap Boom-Bornem-Puurs.

De directieleden van deze scholengemeenschap overleggen maandelijks in de Raad van Directies. De Afgevaardigden van de schoolbesturen zien elkaar driemaal per jaar in het CAIM (Comité Afgevaardigden Inrichtende Machten).

Hierbij vindt u de brochure van de scholengemeenschap.