Sjabi = kwaliteit én zorg!

Het Sint-Jan Berchmansinstituut of kortweg Sjabi is u waarschijnlijk niet onbekend. Wij bieden een brede waaier aan studierichtingen aan op twee verschillende vestigingsplaatsen: campus Begijnhof en campus Schuttershof. U kunt bij ons terecht voor abstract-theoretische, maar ook voor concreet-praktische richtingen.

Sjabi probeert zijn leerlingen goed op te leiden en hen kansen te bieden om uit te groeien tot verantwoordelijke, zelfstandige en kritische jongvolwassenen. Daarbij streven wij zowel op intellectueel vlak als op emotioneel en sociaal vlak naar evenwichtigheid. Dat lijkt ons een goede basis om het later te maken in onze samenleving.

Naast de realisatie van de vakgebonden doelen en eindtermen proberen we met tal van vakoverschrijdende activiteiten en projecten de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes te integreren, zodat onze leerlingen ze ook in andere situaties kunnen toepassen.

In onze bovenbouwscholen willen we verder bouwen op de verwezenlijking van de eerste graad. Tegelijk willen we onze leerlingen een degelijke en veelzijdige vorming geven. Die vorming situeert zich niet alleen op het vlak van de kennis, maar richt zich ook naar vaardigheden en attitudes. Zo willen we onze leerlingen alle kansen geven om uit te groeien tot competente jongvolwassenen die klaar zijn voor vervolgonderwijs of voor het beroepsleven.

Daarbij hechten we veel belang aan de volgende vier pijlers:

  • Begeleiding en zorg
  • Emancipatie
  • Kwaliteit
  • Participatie