Wat na het secundair

Als u in het laatste jaar zit, staat u voor een belangrijke keuze in uw studieloopbaan. Welke studierichting gaat u kiezen? Of zet u een punt achter uw studieloopbaan en gaat u op zoek naar werk? Deze keuze is niet altijd even gemakkelijk. Wij willen jullie daar graag bij helpen.

Welke initiatieven mag u van ons verwachten?

Uiteraard is het steeds mogelijk om een gesprek te voeren over die studiekeuze met de vakleerkrachten, de titularis, de leerlingbegeleider of het CLB. Verder plannen we een aantal activiteiten om u goed te informeren.

oktober:

 • Informatiebrochure “Wat na het Secundair Onderwijs?”
 • Uitgave van de Vlaamse overheid met een overzicht van de studiemogelijkheden en de verschillende onderwijsinstellingen

januari - maart:

 • Bezoek aan de SID-IN in Antwerpen of Gent: Studie-informatiedagen (met infostands van alle Vlaamse onderwijsinstellingen)
 • Infosessie door leerlingenbegeleiders in alle klassen van het zesde en het zevende jaar met tips voor een goede studiekeuze
 • Twee jaarlijkse info-avond voor de leerlingen van het vijfde en zesde jaar over de vernieuwingen binnen het hoger onderwijs (organisatie oudercomité SJABI)
 • Info-avond met oud-leerlingen: mogelijkheid om een praatje te maken met “ervaringsdeskundigen”

april - mei:

 • Formulier voorlopige keuze: leerlingen vullen hun voorlopige keuze in
 • Bespreking voorlopige keuze door vakleerkrachten op een speciale klassenraad
 • Feedback van de klassenraad in de vorm van een vrijblijvend advies

We hopen jullie met deze informatie van dienst te zijn en wensen jullie veel succes bij de studiekeuze.

Waar vindt u informatie?

 • Infostand met brochures en affiches van de verschillende hogescholen en universiteiten
 • Brochure: “Wat na het secundair onderwijs?”
 • Opendeur- en kennismakingsdagen, meeloopdagen, Sid-in dagen
 • Website: www.onderwijskiezer.be
 • Website VDAB: Info over beroepen, zelftests,…: http://vdab.be/cobra/
 • Vakleraren, titularissen, leerlingenbegeleiders, CLB, oud-leerlingen