Wat na het secundair?

Als je in het laatste jaar zit, sta je voor een belangrijke keuze in je studieloopbaan. Welke studierichting ga je kiezen? Of zet je een punt achter je studieloopbaan en ga je op zoek naar werk? Deze keuze is niet altijd even gemakkelijk. Wij willen je daar graag bij helpen.

Welke initiatieven mag je van ons verwachten?

Uiteraard is het steeds mogelijk om een gesprek te voeren over die studiekeuze met de vakleerkrachten, de titularis, de leerlingbegeleider of het CLB. Verder plannen we een aantal activiteiten om je goed te informeren:

 • Informatiebrochure 'Wat na het Secundair Onderwijs?' : een uitgave van de Vlaamse overheid met een overzicht van de studiemogelijkheden en de verschillende onderwijsinstellingen.
 • Bezoek aan de SID-in beurs in Antwerpen of Gent: studie-informatiedagen met infostands van alle Vlaamse onderwijsinstellingen.
 • Infosessie door leerlingenbegeleiders in alle klassen van het zesde en het zevende jaar met tips voor een goede studiekeuze.
 • Tweejaarlijkse info-avond voor de leerlingen van het vijfde en zesde jaar over de vernieuwingen binnen het hoger onderwijs (= organisatie oudercomité Sjabi) 
 • 'Praatcafé' (= info-avond) met oud-leerlingen: mogelijkheid om een praatje te maken met oud-leerlingen die de richting volgen die jij ook wil gaan doen. 
 • Formulier voorlopige keuze: leerlingen vullen hun voorlopige keuze in.
 • Bespreking van je voorlopige keuze door vakleerkrachten op een speciale klassenraad.
 • Feedback van de klassenraad in de vorm van een vrijblijvend advies.

We hopen je met deze informatie van dienst te zijn en wensen je veel succes bij de studiekeuze!

Waar vind je informatie?

 • Infostand met brochures en affiches van de verschillende hogescholen en universiteiten
 • Brochure: 'Wat na het secundair onderwijs?'
 • Opendeur- en kennismakingsdagen, meeloopdagen, SID-in dagen
 • Website: www.onderwijskiezer.be
 • Website VDAB: Info over beroepen, zelftests … : http://vdab.be/cobra/
 • Vakleraren, titularissen, leerlingenbegeleiders, CLB, oud-leerlingen

Studiekeuzebegeleider Campus Begijnhof: Pieter Lameire (pieter.lameire@sjabi.be)
Studiekeuzebegeleider Campus Schuttershof: Hans Hermans (hans.hermans@sjabi.be)