Wetenschappen

Wetenschappen is een studierichting voor leerlingen die de componenten talen, wiskunde en wetenschappen stevig en evenwichtig willen uitbouwen.

In deze richting verwachten we leerlingen uit het tweede jaar Moderne wetenschappen of Latijn.

In de studierichting wetenschappen wordt je een flink pakket positieve wetenschappen aangeboden: 5 uur wiskunde wordt er ondersteund door 6 uur wetenschappen.

Als je iemand bent die vrij vlug inzicht verwerft in wiskundige problemen, als je graag vraagstukken oplost en geboeid wordt door wiskundige bewijsvoeringen, dan vind je in deze studierichting alleszins je gading.

Het vak biologie is je voldoende bekend vanuit het tweede leerjaar. In de tweede graad zal je ook de eerste basis bijgebracht worden i.v.m. fysica en chemie. Je gaat de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen; je gaat feitenmateriaal op een inzichtelijke manier leren verwerken. De wetenschappen zijn telkens 2 uur per week. In het tweede lesuur krijgen de leerlingen vooral practicalessen en ICT-toepassingen.