Adviescommissie

De adviescommissie is een overlegplatform tussen de directeur, de technisch adviseur coördinator (TAC), de afgevaardigd-bestuurder en vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld.

Zij wil tot een brede vorm van samenwerking komen waarin de nijverheidsschool en de bedrijven de krachten bundelen om de schoolstructuur en de opleidingen te optimaliseren.

Op die manier kan een win-win situatie ontstaan.

Sjabi richt zich vooral naar de bedrijven van de regio Klein-Brabant binnen de sector elektronica/elektriciteit/mechanica die aan een dergelijk overlegplatform willen meewerken.

Samen kunnen we dan bepalen hoe andere partners kunnen aangesproken worden en met welke andere sectoren we het overlegplatform - indien wenselijk - kunnen uitbreiden.

Aandachtspunten:

 • stimuleren van het ontwikkelen van kwaliteitszorg bij praktijkoefeningen
 • stimuleren van het ontwikkelen en beschikbaar stellen van didactische materialen
 • gebruik van de infrastructuur door bedrijven voor navormingen
 • informatie verstrekken en advies geven bij de aankoop van machines
 • gezamenlijk promoten van het technisch onderwijs
 • feedback geven over leerlingen die stage lopen op een bedrijf, bij bedrijfsbezoeken … (attitudes en competenties)
 • suggesties formuleren en ondersteunen van de geïntegreerde proeven
 • bespreken van elkaars noden, technische behoeften en verwachtingen
 • gerichte sponsoring op basis van het schoolprofiel
 • bedrijfsstages voor leerkrachten
 • ...