Coördinatoren

De coördinatoren staan in voor de algemene, praktische organisatie en de coördinatie van het schooljaar, namelijk uurroosters, proefwerken, toezicht, activiteiten, rapporten en planning.

De coördinatoren hebben als voornaamste taak het pedagogisch werk op school te ondersteunen en te coördineren. Zij hebben een duidelijke opdracht en daardoor een specifieke plaats binnen de school. Zij werken samen met de directie aan het dagelijkse beheer van de school op pedagogisch en organisatorisch vlak. Zij werken mee aan de ontwikkeling van de school en de verbetering van de schoolstructuur.