Klastitularissen

Een van je leraren vervult de taak van klastitularis. Bij die leraar kan je altijd terecht met vragen en problemen in verband met je studie- of je persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een titularis volgt elke leerling van zijn of haar klas van zeer nabij en begeleidt hen bij de studieloopbaan. Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. De klastitularis is ook de contactpersoon tussen de school en de ouders via bijvoorbeeld oudercontacten en agenda.

Op de eerste dag van het schooljaar ontvangt de klastitularis zijn of haar nieuwe leerlingen. Die dag worden de nodige administratie, boeken, afspraken ... met de leerlingen overlopen.