Klastitularissen

Een van je leraars vervult de taak van klastitularis. Bij die leraar kan je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een titularis volgt elke leerling van zijn klas zeer nabij en begeleidt hen bij de studieloopbaan. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. De klastitularis is ook de contactpersoon tussen de school en de ouders via bv. oudercontacten en agenda.