Leerlingenbegeleiding en zorgcoördinator

Als je problemen hebt, of een vraag, dan kun je er best eerst met je ouders of je vrienden over spreken. Misschien zetten zij je meteen op de goede weg.

Voor vakgebonden zaken is er in de eerste plaats je vakleraar. Die kan je helpen met studietips, wat extra uitleg of een extra-oefening, enz.

Maar ook je titularis wil best wel luisteren als je ergens mee zit. Dat kan gaan over een probleem met een klasgenoot of over problemen thuis. Maar ook met andere zaken kun je bij hem of haar terecht. Hij of zij zal je wel verder helpen.

Je kunt je ook richten tot je leerlingenbegeleider. De leerlingenbegeleiders bieden individuele begeleiding bij leermoeilijkheden, socio - emotionele problemen en afwezigheden en geven ook studieloopbaanbegeleiding. Ze volgen de leerlingendossiers op en houden zo het leerlingvolgsysteem up to date. De leerlingenbegeleiders volgen ook de klassenraden.

Je kunt hem of haar persoonlijk aanspreken of je kunt een briefje in zijn of haar correspondentievakje laten leggen. Vergeet dan niet je naam en klas erop te zetten.
Voor delicate zaken kun je altijd naar hem of haar mailen. Noteer als onderwerp je naam en klas.

Voor taalgebonden problemen is er nu ook een zorgcoördinator. De zorgcoördinator houdt zich vooral bezig met leerstoornissen en het opsporen van taalproblemen. Deze kan hulp bieden als de vakleraar of externe hulp niet aangewezen zijn. De zorgcoördinator bespreekt de vraag naar extra zorg met de leerlingen en/ of de ouders, koppelt terug naar de leerkrachten, ondersteunt leerkrachten en koppelt zo terug naar de ouders indien nodig. Hij zorgt voor het taalbeleid op korte en lange termijn.

Leerlingen en hun ouders kunnen ook steeds een beroep doen op het centrum voor leerlingenbegeleiding voor informatie, hulp of begeleiding. De school en de CLB-medewerkers staan samen in voor de opvolging van problemen.

Op onze school hebben we twee CLB-medewerkers: Je kan met hen een afspraak maken door een briefje af te geven op het secretariaat met je naam en klas of door de leerlingenbegeleider aan te spreken. Je kan ook telefoneren, mailen of langslopen bij het CLB.