Vakleerkrachten

De groep van leraren vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen zij ook andere taken, zoals bijvoorbeeld die van klassenleraar, coördinator, leerlingenbegeleider, begeleider van werkgroepen ...

De leerlingen krijgen op de eerste schooldag een lijst met de namen van hun vakleerkrachten.